0.00 ฿ *
รถใส่ข้อมูลของท่านยังว่าง

ความช่วยเหลือพิเศษ

pages (6).png

การบริการ ถูกกำหนดโดย RFI - เครือข่ายการรถไฟแห่งอิตาลี - มีจุดประสงค์เพื่อ "คนพิการ" และ "บุคคลที่มีสมรรถภาพในการเคลื่อนที่ลดลง" (PRM) ซึ่งในภาพรวมคือ-

  • บุคคลซึ่งเคลื่อนที่โดยรถเข็น เพราะเจ็บป่วย หรือพิการ
  • บุคคลที่มีปัญหาส่วนขา หรือยากลำบากในการเดิน
  • บุคคลสูงอายุ
  • สตรีมีครรภ์
  • คนตาบอด หรือบกพร่องทางสายตา
  • คนหูหนวก หรือบกพร่องทางการได้ยิน
  • บุคคลที่พิการทางสมอง
จะขอใช้บริการได้อย่างไร
วิธีการจะขอบริการช่วยเหลือ FRI ได้ดังนี้
 
ติดต่อโดยตรงกับ ห้องสีน้ำเงิน Blue Hall
ติดต่อทางหมายเลขโทรฟรี กับห้องสีน้ำเงิน Blue Hall - RFI: 800 90 60 60
ส่งอีเมลล์ ไปที่ 1 ใน 14  ของห้องสีน้ำเงิน Blue Hall
โทรเรียก หมายเลขสาธารณะ RFI 199 30 30 60
แจ้งไปยัง Trenitalia ศูนย์เทรนนิตาเลีย หมายเลข 199 89 20 21 หรือ 5 06/3000  กรณีติดต่อไม่ได้ กรุณาโทร 199
 
 

ติดต่อเรา:
02-6532148
ส่งอีเมล์ถึงเรา