0.00 ฿ *
รถใส่ข้อมูลของท่านยังว่าง

บัตรโดยสารแบบอิเล็กทรอนิก

eticket


ไม่ต่องใช้บัตรโดยสาร – บัตรอิเล็กทรอนิก เทรนนิตาเลีย

คุณสามารถขึ้นรถไฟได้ โดยไม่ต้องใช้บัตรโดยสารแบบกระดาษอีกต่อไป  เพียงคุณมี PNR รหัสการจองเท่านั้น
ทำงานอย่างไร 
คุณจะได้รับอีเมล์ พร้อมด้วยรายละเอียดรหัสการสำรองที่นั่ง (PNR) รหัสการเปลี่ยนแปลงการจอง (CP)  ที่ระบุขบวนรถ และตำแหน่งที่นั่งที่กำหนดไว้
เมื่อขึ้นบนรถไฟ คุณต้องแสดงรหัสการจอง (PNR) ให้แก่เจ้าหน้าที่ทราบเมื่อมีการตรวจ
หากคุณทำรหัสการจองหาย หรือลืมใบเสร็จรับเงิน หรือ (PNR) 
จะถือว่าคุณขึ้นรถไฟ โดยไม่มีบัตรโดยสาร ดังนั้นคุณจะต้องชำระค่าบัตรโดยสารใหม่ และต้องเสียปรับอีกด้วย 
 

BER: บัตรอีเล็กทรอนิคแบบภูมิภาค

เมื่อได้ซื้อบัตรโดยสารแล้ว บัตรโดยสารที่พิมพ์บนกระดาษ (ขนาด A4) หรือ โดยการถ่ายภาพสแกนบัตรนั้น(ในคอมพิวเตอร์/แทปเล็ต/โทรศัพท์มือถือ) ในรูปแบบไฟล์ .pdf
 
คำเตือน - สำหรับบริการโดยรถไฟภูมิภาค บัตรโดยสารที่ซื้อนั้น กำหนดให้ใช้ในวัน และเวลาออกเดิน ที่ผู้เดินทางได้ระบุความประสงค์ไว้ โดยมีอายุใช้งานได้ภายใน 4 ชม. เท่านั้น 
 
ติดต่อเรา:
02-6532148
ส่งอีเมล์ถึงเรา