0.00 ฿ *
รถใส่ข้อมูลของท่านยังว่าง

รถจักรยาน

pages (5).png


รถไฟแห่งชาติ

เมื่อเดินทางโดยรถไฟ - ไม่จำเป็นต้องต้องจ่ายเพิ่ม เมื่อคุณนำรถจักรยานไปด้วย!
คุณสามารถนำรถจักรยานไปด้วย 1  คัน (กรุณาถอดประกอบ ใส่ถุง หรือพับจักรยานอย่างเหมาะสม) จัดวางในพื้นที่ที่สำหรับกระเป๋าสัมภาระหรือเพื่อจักรยาน หากมีพื้นไม่เพียงพอ สามารถจัดวางไว้ที่ใดก็ได้ เพียงแต่ต้องไม่เป็นการรบกวน หรือกีดขวางผู้โดยสารท่านอื่นในขบวนรถไฟ   
ขนาดของรถต้องไม่เกินกว่า 80 x110x40 ซม.ในทุกกรณี

รถไฟนานาชาติ

คุณสามารถนำรถจักรยานไปด้วยบนรถไฟนานาชาติบางขบวน บนตู้รถที่กำหนดไว้ หรือในพื้นที่กำหนดไว้ในตู้โดยสาร ซึ่งไม่รวมถึงเส้นทางบริการในท้องถิ่น 
 
กรณีเดินทางจาก ประเทศอิตาลี ต่อไปยังรถไฟนานาชาติ ต้องจัดเก็บจักรยานในขบวนตู้พ่วงเท่านั้น 
 
รถไฟอิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์
การเดินทางพร้อมจักรยาน ในเส้นทาง เวนิส-มิลาน และ   มิลาน-เจนีวา-บาเซล
เนื่องจากเส้นทางดังกล่าว มีพื้นที่จำกัดบนตู้โดยสาร จึงต้องชำระเงินเพิ่มและต้องจองพื้นที่สำหรับจักรยานก่อนออกเดินทาง ณ สำนักงานขายตั๋วเทรนนิตาเลีย หรือตัวแทนขายตั๋ว (ทั้งนี้ การจองที่พื้นสำหรับจักรยานไม่สามารถทำผ่านเวบไซต์ได้)
การชำระเงินเพิ่มเติม สามารถจ่ายบนรถไฟได้ เป็นจำนวน EUR 12.- ทั้งนี้ขึ้นกับว่ายังมีพื้นที่ว่างอยู่หรือไม่ สำหรับการเดินทางจากอิตาลีเท่านั้น (หากเดินทางจากสวิสฯ จำเป็นต้องทำการสำรองพื้นที่ล่วงหน้า)
 

รถไฟท้องถิ่น

บนรถไฟท้องถิ่นทุกขบวน - แม้ไม่ได้มีภาพสัญญลักษณ์รูปจักรยานติดไว้ - อนุญาตให้นำรถจักยาน 1 คัน เดินทางไปด้วยได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องพับเก็บให้เรียบร้อย แม้ไม่ได้เก็บไว้ในถุง แต่ต้องมีขนาดไม่เกิน 80X110x40 ซม. และต้องไม่เป็นอันตราย หรือรบกวนผู้โดยสารอื่นๆ
ขบวนรถไฟที่มีภาพสัญญสักษณ์จักรยาน จะมีที่นั่งจำกัด ผู้โดยสารสามารถนำจักรยานพร้อมขับขี่ และจ่ายค่าสัมภาระจักรยานอีกคัน สำหรับ 24 ชม. หรือในทางกลับกัน เท่ากับบัตรโดยสารขั้นสอง
พนักงานจะไม่อนุญาตให้นำจักรยานขึ้นรถไฟ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจเป็นอันตรายต่อการเดินรถไฟ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับกฎระเบียบในการขนส่งจักรยานในท้องถิ่นของคุณ โปรดติดต่อสำนักงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรถไฟท้องถิ่น ตามเวบไซต์ หรือตรวจสอบที่ ข้อกำหนดของการขนส่ง ส่วนที่ 3 ใน การรถไฟท้องถิ่น 
 
ติดต่อเรา:
02-6532148
ส่งอีเมล์ถึงเรา