0.00 ฿ *
รถใส่ข้อมูลของท่านยังว่าง

สัตว์เลี้ยง

pages (4).png


รถไฟแห่งชาติ

คุณสามารถนำสุนัขตัวเล็ก  แมว และสัตว์เลี้ยงตัวเล็ก ขึ้นรถไฟได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ -
การอนุญาตนี้ ให้เฉพาะการเดินทางในชั้นหนึ่ง และชั้นสอง และทุกประเภทของขบวนรถไฟ ในชั้นบริการ ชั้นนักบริหาร Executive,  ชั้นธุรกิจ Business,  ชั้นพิเศษ Premium,  และชั้นมาตรฐาน Standard  สัตว์เหล่านั้นต้องได้รับการจัดเก็บใว้ในกรงอย่างเรียบร้อย และมีขนาดไม่เกิน 70X30X50 ซม. เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ อันอาจเกิดขึ้นแก่ผู้เดินทางท่านอื่น และความเสียหายแก่รถไฟ
ในกรณีเดินทางในรถไฟ ที่วัตถุ ETR450 กรงสัตว์ต้องวางบนตัก และนำไปได้เพียง 1 ตัว(กรง) เท่านั้น
บนรถไฟตู้นอน เตียงสองชั้น หรือตู้นอนชั้นพิเศษ คุณต้องชำระจ่ายค่าที่นอนทั้งห้อง (ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับสุนัขนำทางคนตาบอด)
ในตู้รถเสบียง ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไป (ยกเว้นสำหรับสุนัขนำทางคนตาบอด)
 
คุณสามารถนำสุนัข ขนาดใดก็ได้ขึ้นรถไฟไปด้วย ในกรณีดังนี้ -
คุณสามารถนำสุนัขขนาดใดก็ได้ ขึ้นรถไฟแห่งชาติทุกประเภท ในชั้นหนึ่ง และชั้นสอง และทุกระดับของชั้นบริการ ชั้นธุรกิจ ชั้นมาตรฐาน  ยกเว้นในชั้นบริการ ชั้นธุรกิจ ชั้นพิเศษ ในบริเวณงดใช้เสียง ห้องนั่งเล่น ห้องอาหารหรือบาร์  ในการนำสุนัขขึ้นรถไฟ คุณต้องซื้อบัตรโดยสารสำหรับสุนัข ณ ห้องจำหน่ายบัตร ที่ใดก็ได้ หรือสำนักงานตัวแทนขาย (ยกเว้นตัวแทนจากเวบไซต์)  พร้อมกับบัตรโดยสารรถไฟของคุณ (ชนิดใดก็ได้)  ราคาจะเท่ากับบัตรโดยสารชั้นสอง หรือชั้นมาตรฐาน  ลด 50% แม้จะเดินทางในชั้นหนึ่ง หรือชั้นอื่นที่เท่าเทียมกัน
 
คุณต้องให้สุนัขมีสายจูงและมีที่สวมปากไว้ตลอดเวลา
บนรถไฟ ตู้นอนทั้งประเภท มีเตียงสองชั้น และตู้นอนพิเศษ คุณต้องซื้อบัตร ในราคาปรกติ อัตรา n.1/ด่วน    ชั้นสอง ลด50%  และจะต้องซื้อบัตรตู้นอนทั้งห้อง เมื่อออกจากห้องนอนสุนัขต้องอยู่ในสายจูง พร้อมมีตระกร้อาสวมปากสุนัขเสมอ 
สุนัขนำทางสำหรับคนตาบอด ได้สิทธิเดินทางฟรี ในรถไฟทุกขบวน ทุกระดับชั้นบริการ แม้ในตู้เสบียง ภัตาคาร/บาร์ สำหรับสุนัขเช่นนี้ ไม่จำต้องซื้อบัตรทั้งตู้นอน และตู้นอนพิเศษ (VL - Excelsior)
ในทุกกรณี การที่นำสุนัขขนาดใดก็ตามขึ้นรถไฟไปด้วย คุณต้องมีใบรับรองการจดทะเบียน และรับรองสุขภาพ (สำหรับสุนัขต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือเดินทางแทนเอกสารทั้งสอง)   ทั้งนี้  ไม่เป็นการบังคับต่อสุนัขนำทางผู้เดินทางตาบอด
 
สุนัขนำทางคนตาบอด สามารถเดินทางได้ฟรี ทุกขบวนรถไฟโดยไม่มีข้อบังคับใดๆ
 
การเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง และบัตรโดยสาร
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง และบัตรโดยสาร สำหรับสุนัขเมื่อ : 
 
เพื่อให้เป็นไปตามบัตรโดยสาร และเวลากำหนดของคุณ
การขอเปลี่ยนแปลงจึงให้สอดคล้องกันเอกสารการเดินทางของคุณ และเพื่อให้นำสุนัขเดินทางไปพร้อมกัน
 
การขอคืนเงิน
คุณสามารถขอเงินคืนค่าบัตรโดยสารสำหรับสุนัขได้เมือ : 
 
เพื่อให้เป็นไปตามบัตรโดยสาร และเวลากำหนดของคุณ
 
 
คำนวนแล้วเกินอัตราขั้นต่ำ (ไม่คืนเงินให้หากน้อยกว่า 10 ยูโร)

รถไฟท้องถิ่น

คุณสามารถนำสุนัขตัวเล็ก แมว และสัตว์เลี้ยงตัวเล็กอื่น ขึ้นรถไฟได้ฟรี ในชั้นหนึ่ง และชั้นสอง ในทุกรถไฟทุกประเภทของรถไฟท้องถิ่น เว้นแต่ว่า ต้องเก็บไว้ในกรงที่เหมาะสม และมีขนาดไม่เกิน 70X30X50 ซม.   เพื่อไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเสียหายทั้งกับผู้เดินทางท่านอื่นและรถไฟ
คุณสามารถนำสุนัขขนาดใดก็ได้ขึ้นบนรถไฟท้องถิ่น หากมีสายจูงและที่สวมปากสุนัข ณ ที่ชานชาลา และประตูทางเข้าออกตู้สุดท้ายของขบวนรถไฟ  แต่ห้ามเดินทางระหว่างเวลา 7.00 น. ถึง 9.00 น. ในวันธรรมดา จันทร์ ถึง ศุกร์ โดยการซื้อบัตรโดยสารชั้นสอง ของการเดินทาง ลด 50%   
อนุญาติให้นำสุนัขนำทางเพื่อคนตาบอด ขึ้นรถไฟได้ฟรี พร้อมคนตาบอดในทุกประเภทของรถไฟ โดยไม่มีข้อห้ามใดๆ  การนำสุนัขขึ้นรถไฟ - ยกเว้น สุนัขนำทางเพื่อคนตาบอด -  ต้องมีใบรับรองการจดทะเบียนและสุขภาพ (สำหรับสุนัขต่างประเทศ ต้องมีหนังสือเดินทางแทนเอกสารทั้งสอง) ซึ่งต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตอนซื้อบัตรโดยสารเพื่อสุนัข และตลอดการเดินทาง เมือพนักงานขอตรวจ   
 

ติดต่อเรา:
02-6532148
ส่งอีเมล์ถึงเรา