0.00 ฿ *
รถใส่ข้อมูลของท่านยังว่าง

เดินทางเป็นคณะ

LG.jpg
มีจำหน่ายให้คณะเดินทางพร้อมกัน 10 คนขึ้นไป
ตัวแปรส่วนลด จาก 10% ถึง 30%
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทางในสัปดาห์"
สำหรับผู้ที่เดินทางพร้อมคณะ จะได้รับบัตรฟรี 1 ใบ สำหรับทุกๆ บัตรที่จ่าย 15 ใบ ทั้งนี้ จะได้รับบัตรฟรีไม่เกิน 5 ใบต่อคณะในการจำหน่ายนี้ และสามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสำหรับเด็กได้

การเปลียนแปลงวันที่/ชั่วโมงของการออกเดินทาง

  • ก่อนเวลาออกเดินทาง - ฟรี ครั้งเดียว จนถึงเวลารถไฟออกของรถไฟที่ได้จองไว้ ณ ที่จำหน่ายบัตรโดยสารใดก็ได้ / ที่ออกบัตรสำหรับคณะ / ตัวแทนจำหน่ายบัตร

  • หลังเวลารถไฟออก ทำได้เฉพาะที่จำหน่ายบัตรโดยสาร หรือที่ออกบัตรโดยสารสำหรับคณะที่สถานีออกเดินทางเท่านั้น

  • หลังเวลาออกเดินทาง – ไม่อนุญาต

 

การคืนเงิน

  • ก่อนการออกเดินทาง - เสียค่าปรับ 20% ก่อนออกเดินทาง

  • หลังเวลาออกเดินทาง – ไม่อนุญาต

 

ติดต่อเรา:
02-6532148
ส่งอีเมล์ถึงเรา