0.00 ฿ *
รถใส่ข้อมูลของท่านยังว่าง

บัตรผ่านแบบไม่เสียค่าบริการสำหรับเด็ก

LNG.jpg
"Bimbi Gratis" เสนอให้การเดินทางแบบครอบครัว ระหว่าง 2 ถึง 5 คน ซึ่งรวมถึงเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 1 คน และผู้ใหญ่ 1 คน
 
สามารถใช้ในสถานที่จำกัด ทุกขบวนรถไฟ Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca และ ระหว่างเมือง
 
บัตรโดยสาร BIMBI GRATIS จะต้องแสดงบนรถไฟ พร้อมบัตรประจำตัว แสดงอายุ  สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใบสูติบัตรหรือเอกสารทำนองเดียวกัน รวมทั้งใบอนุญาตจากผู้ปกครอง
 
บัตรโดยสาร จะออกให้โดยไม่มีการสำรองที่นั่ง และไม่อาจสำรองที่นั่งได้ในรถ ซาลอตตินี Salottini (ตู้โดยสารที่พ่วงต่อรถไฟ เฟรคชีอารอสสา Frecciarossa) สำหรับบัตรโดยสารนี้

การเปลียนแปลงวันที่/ชั่วโมงของการออกเดินทาง

สามารถเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเปลี่ยน  ถึงเวลารถไฟออกเดินทาง (ที่นั่ง สถานที่ ต้องเป็นอัตราเดียวกัน)
  • ครั้งเดียว (จ่ายอัตราเพิ่มขึ้น หากมี) จนถึงเวลาออกเดินทาง

  • หลังเวลาออกเดินทาง – ไม่อนุญาต

 

การคืนเงิน

  • ก่อนเวลาออกเดินทาง - ปรับ 20 % หากยกเลิกต้องทำอย่างน้อย 5 วัน ก่อนการเดินทาง

  • หลังเวลาออกเดินทาง – ไม่อนุญาต

 

ติดต่อเรา:
02-6532148
ส่งอีเมล์ถึงเรา