0.00 ฿ *
รถใส่ข้อมูลของท่านยังว่าง

พื้นฐาน

LB.jpg

 

การเปลียนแปลงวันที่/ชั่วโมงของการออกเดินทาง

  • ก่อนการออกเดินทาง - สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำกัด โดยไม่เสียค่าบริการ

  • หลังจากออกเดินทางแล้ว - ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้
     

การคืนเงิน

  • ก่อนการเดินทาง - ปรับค่ายกเลิก 20% ถ้ายกเลิกก่อนการเดินทาง

  • หลังการเดินทาง - ไม่อนุญาตให้คืนเงินได้

ติดต่อเรา:
02-6532148
ส่งอีเมล์ถึงเรา